Muutos Väiskin leirituen jakamistapaan

Aiemmasta tiedosta poiketen lippukunta pystyykin tukemaan suoraan ennen laskutusvaihetta kaikkia leirille osallistuvia (pl. päiväleiriläiset) 20 eurolla. Ilmoittautuessa Kuksa ei kuitenkaan välttämättä näytä tätä alennusta.

Lisäksi pitkän leirimaksua lippukunta tukee toisella 20 euron summalla (eli yhteensä 40€). Tämän toisen 20€ pystyy hakemaan leirin jälkeen lippukunnan kululaskutusjärjestelmästä kkp.kululaskut.fi.